Strona główna. Oferta Oddziału Krakowskiego SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zwane w skrócie SEP, jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

STATUT SEP

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Oddział Krakowski SEP oferuje usługi w zakresie:

  • organizacji konferencji i narad
  • organizacji seminariów promocyjnych i szkoleniowych
  • organizacji kursów przygotowawczych do egzaminów kwalifikacyjnych dla elektryków
  • organizacji szkoleń specjalistycznych (w tym na uprawnienia pomiarowe)
  • przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla osób dozoru i eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym, cieplnym i gazowym
  • pośrednictwa w sprzedaży materiałów szkoleniowych
  • dzialalności informacyjnej i doradztwa technicznego
  • opiniowania wniosków w sprawie nadania rekomendacji dla wyrobów i usług w branży elektrycznej

Informacje, zgłoszenia w biurze Oddziału SEP w Krakowie.

ul. Straszewskiego 28/8
31-113 Kraków
Tel. (12) 422-58-04
biuro@sep.krakow.pl
Czynne Pn.-Pt. w godz.: 9.00-14.00

Logo SEP LogoCWB Logo iso Logo iqnet