Aktualności i wydarzenia - archiwum r. 2017


13.11.2017 Kraków

Wycieczka do Małopolskiego Ogrodu Sztuki

W ramach imprez naukowo-technicznych organizowanych przez O/Kr SEP , Koło SEP nr 65 przy KEE AGH zorganizowało wycieczkę techniczną do Małopolskiego Ogrodu Sztuki, który mieści się w Krakowie przy ul. Rajskiej 12. W wycieczce wzięło udział 7 osób.

relacja, galeria

seminarium

27-28.10.2017 Połaniec

Wycieczka techniczno-turystyczna do Elektrowni Połaniec

Koło SEP nr 65 przy KEE AGH we współpracy z Kołem SEP nr 28 Elektroinstalatorów i Kołem SEP nr 75 przy PK zorganizowało wycieczkę techniczno-turystyczną do Elektrowni Połaniec i okolic w której wzięło 14 osób. Pierwszym etapem wycieczki było zwiedzanie elektrowni, która obecnie nazywa się ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A. i jest już polską firmą.

relacja

seminarium

19.10.2017 Kraków

Konferencja Naukowo - Techniczna

W Domu Technika NOT w Krakowie odbyła się VIII Krajowa Konferencja Naukowo – Techniczna Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie. Organizatorem konferencji był Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a współorganizatorami: Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH oraz Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa.

relacja

seminarium

10.10.2017

Uprzejmie informujemy, że Kapituła Konkursu na Wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Andrzeja Jakubiaka, za wyjątkowy dorobek w rozwój kolejnego pokolenia elektryków, przyznała statuetkę mgr inż. Stanisławowi Gołuszce - prezesowi Koła SEP nr 35 przy Zespole Szkół Zawodowych im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.


6-7.10.2017 Zakopane - Ciche

Seminarium wyjazdowe

W dniach 6 i 7 października 2017r. w hotelu Bachledówka w Cichym k. Zakopanego, odbyło się kolejne doroczne Seminarium Konsultacyjno- Szkoleniowe dla Członków Komisji Kwalifikacyjnych działających przy Oddziale Krakowskim SEP.

relacja

seminarium

29.09-01.10.2017 Zawoja

Seminarium wyjazdowe

Sekcja Instalacji oraz Koło Nr 28 Elektroinstalatorów zorganizowały coroczne seminarium wyjazdowe w Zawoi. Ciekawa tematyka i piękna pogoda przyciągnęła wielu chętnych. Przedmiotem szkolenia były m. innymi systemy i oprawy oświetlenia awaryjnego Firmy Eaton-CEAG, aktualne przepisy i rozwiązania techniczne w tym zakresie, zasilacze UPS – współpraca z zespołami prądotwórczymi.

relacja

seminarium

26.09.2017 Pasternik

Zawody strzeleckie MOIIB

Na Strzelnicy Pasternik w Krakowie zorganizowane zostały IV Mistrzostwa Strzeleckie MOIIB. W zawodach uczestniczyła rekordowa ilość 14-tu drużyn 3-osobowych reprezentujących różne agendy MOIIB i Oddziały Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz kilku indywidualnych członków Izby.

relacja

zawody strzeleckie

25.09.2017 Jaworzno

Wycieczka techniczna do Elektrowni Jaworzno

Koło SEP nr 16 przy AGH wspólnie z Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH zorganizowało wycieczkę techniczną do Elektrowni JAWORZNO II połączoną ze zwiedzaniem budowy nowego bloku energetycznego.

relacja

Jaworzno 2

13.09.2017 Kraków

Jubileusze Członków Honorowych SEP

W dniu 13 września br. w Domu Technika NOT w Krakowie odbyło się Plenarne Zebranie Zarządu Oddziału Krakowskiego SEP, w którym uczestniczył Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak oraz prezes Honorowy O/Nowohuckiego kol. Jozef Krzeczowski. Jednym z głównych punktów zebrania były Jubileusze Członków Honorowych SEP: prof. Stanisława KRECZMERA (90-lecie Urodzin) oraz kol Jana STRZAŁKI (75-lecie Urodzin).

relacja Jubilaci list Prezesa

jubileusz 75 lat

06.06.2017 Kraków

Uroczyste Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki

Spotkanie poświęcone było obchodom 65-lecia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Wśród Gości Spotkania był Prezes Stowarzyszenia kol. Piotr Szymczak, Prorektor AGH prof. Andrzej Pach oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Pani Anna Okońska-Walkowicz. W trakcie Spotkania wkład Wydziału EAIiIB w rozwój kadr i elektryki przedstawiłD ziekan Wydziału prof. Ryszard Sroka a wkład członków SEP wywodzących się z AGH w rozwój Stowarzyszenia omówił prezes O/Kr SEP kol. Jan Strzałka. Spotkanie było okazją do przekazania okolicznościowego Adresu gratulacyjnego oraz Statuetki z Medalem im. prof. J. Groszkowskiego dla Wydziału EAIiIB oraz szeregu wyróżnień dla aktywistów Oddziału Krakowskiego SEP, w tym byłych i aktualnych pracowników Wydziału –Jubilata.

kre

1-2.06.2017 Kraków AGH

Krakowskie Dni Elektryka

Na Wydziale Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH odbyły się pierwsze Krakowskie Dni Elektryka, których pomysłodawcą i organizatorem było Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich numer 19 przy Akademii Górniczo-Hutniczej, kierowane przez kol. Macieja Burnusa. Całe wydarzenie to połączenie targów pracy, wystawy projektów akademickich i kół naukowych, konferencji naukowej, wystaw branżowych, szkoleń, jak i konkursów z wiedzy elektrycznej. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem firm, studentów oraz kadry akademickiej.

kre

24-30.05.2017 Norwegia

Wycieczka techniczno - turystyczna do Norwegii

W dniach od 24- do 30 maja br. ponad 30-osobowa grupa elektryków i osób towarzyszących z Oddziału Krakowskiego SEP uczestniczyła w udanej wycieczce techniczno – turystycznej do Norwegii zorganizowanej przez Biuro „KOLTUR”.
Uczestnicy wycieczki mieli możliwość przy pięknej pogodzie zapoznać się z obiektami energetycznymi w okolicy Oslo i Bergen oraz podziwić wspaniałe fiordy południowej i środkowej Norwegii.
Jan Strzałka

galeria

sep Norwegia

12.05.2017 Pasternik

Maraton strzelecki

Jak co roku, w maju Oddział Krakowski SEP imprezą Majowka na Pasterniku rozpoczyna sezon strzelecki.

relacja

zawody strzeleckie

11.05.2017 Niepołomice

20 lecie Koła Terenowego SEP nr 26 w Niepołomicach

W Niepołomicach odbyły się uroczyste obchody 20-lecia Koła Terenowego SEP nr 26. W obchodach uczestniczyli członkowie władz Oddziału Krakowskiego SEP z prezesem Janem Strzałką. były poseł i Wojewoda Małopolski Pan Stanisław Kracik i Burmistrz Niepołomic Pan Roman Ptak. W trakcie Spotkanie w którym uczestniczyło ok. 20 członków Koła podsumowanie osiągnięć przedstawił organizator i dotychczasowy prezes Koła kol. Tadeusz Gorycki. Bardzo wysoką ocenę pracy Koła SEP nr 26 przedstawił prezes O/Kr SEP, który dokonał wręczenia Złotej Odznaki Honorowej SEP dla Koła SEP. Medalu im. St. Bielińskiego „Za wkład w rozwój O/Kr SEP” dla prezesa T. Goryckiego oraz czterech Medali Pamiątkowych SEP dla zaangażowanych członków Koła. Bardzo pochlebną ocenę pracy Koła przedstawił też Burmistrz Niepołomic Pan Roman Ptak. Spotkanie w Kole SEP nr 26 było niezwykle miłą imprezą koleżeńsko – integracyjną.

20 lat

09.05.2017 Kraków

Proxi - zdalne sterowanie Bluetooth

Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej odbyło się szkolenie organizowane przez studenckie koło SEP nr 33 przy PK. W szkoleniu brało udział wielu uczestników, w związku z tym odbyły się dwie tury szkolenia. Spotkanie było prowadzone przez Pana Zbigniewa Umańskiego przedstawiciela firmy F&F automatyka domowa.

relacja

szkolenie

21.04.2017 Gdańsk

Delegacja koła nr 33 przy Politechnice Krakowskiej w Gdańsku-konferencja YES

Dwuosobową delegacją (Magnes Adrian, Bolek Krzysztof) koła nr 33 przy Politechnice Krakowskiej udaliśmy się na Konferencje energetyczną Young Electric Summit, która miała miejsce w Gdańsku.

relacja

yes

19.04.2017 Kraków

Spotkanie z Oddziałem Zagłębia Węglowego

W Domu Technika w Krakowie a ściślej mówiąc w przyjaznych pomieszczeniach klubu Marcy Brown, odbyło się cykliczne spotkanie Prezydium Oddziału Zagłębia Węglowego SEP z Prezydium Oddziału Krakowskiego. Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze i pozwoliło na wymianę doświadczeń jak również ważnych tematów związanych ze zmianą Statutu SEP i działalnością oddziałowych Komisji Kwalifikacyjnych.

galeria

ski

04.03.2017 Kluszkowce

VI Mistrzostwa Polski SEP w Narciarstwie Alpejskim

Oddział Krakowski SEP zorganizował w dniu 4 marca 2017r. w Ośrodku Czorsztyn-ski w Kluszkowcach imprezę składającą się z seminarium i VI Mistrzostw Polski Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Narciarstwie Alpejskim. Udział w imprezie wzięło 42 uczestników z Oddziałów: Bielsko-Bialskiego, Nowohuckiego i Krakowskiego oraz przedstawiciele sponsorów.

relacja

ski

20.01.2017 Kraków

Spotkanie Noworoczne Aktywu O/Kr SEP

W Domu Kultury Kolejarza przy ul. Św. Filipa w Krakowie odbyło się tradycyjne, organizowane od 70 lat Noworoczne Spotkanie Aktywu Oddziału Krakowskiego SEP z członkami wspierającymi SEP.

relacja , galeria

sna

powrót do wydarzeń