Aktualności i wydarzenia - archiwum r. 2014


23.10.2014 Kraków

VII Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Organizatorem konferencji "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie" był Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a współorganizatorami: Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP oraz Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa.

relacja

rys

12.06.2014 Kraków

Jubileusz 95-lecia O/Kr SEP

W Sali Urzędu Miasta Krakowa odbyło się Spotkanie z okazji Ogólnopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryki - 2014 połączone z obchodami 95-lecia Oddziału Krakowskiego SEP.

relacja , galeria

rys

16-23.05.2014 Maroko

Wycieczka techniczna do Maroko

Członkowie SEP Oddziału Krakowskiego po raz 15-ty przebywali na wycieczce technicznej tym razem w Maroko.

relacja , galeria

rys

19.05.2014 Politechnika Krakowska

Seminarium Koła Studenckiego SEP nr 33 przy PK

Na PK odbyło się Seminarium nt. "Uprawnienia budowlane dla elektryków". Organizatorami były Koła SEP nr 33 i 75 przy Politechnice Krakowskiej oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

relacja

rys

11.04.2014 Elektrownia Bełchatów

Wyjazd do "Elektrowni Bełchatów"

Wyjazd do "Elektrowni Bełchatów" członków Studenckiego Koła SEP nr 33 przy Politechnice Krakowskiej

relacja

rys

17.03.2014 Nowy Sącz

XVI edycja Olimpiady EUROELEKTRA

W Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu odbył się finał, organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, XVI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA.

relacja


7-8.03.2014 Spytkowice

Zawody w narciarstwie alpejskim

W czasie imprezy zapoznano uczestników z problematyką energetyczną stacji narciarskiej oraz zaprezentowano historię Firmy Jean Mueller Polska Sp. z o.o. jej produkty i dystrybucję.

relacja

rys

26.02.2014 Kraków

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału

Władze O/Kr SEP , galeria

rys

24.01.2014 Kraków

Spotkanie Noworoczne

W Domu Kultury Kolejarza przy ul. Św. Filipa w Krakowie odbyło się tradycyjne Noworoczne Spotkanie Aktywu Oddziału Krakowskiego SEP z członkami wspierającymi SEP.

relacja , galeria

rys

powrót do wydarzeń