Aktualności i wydarzenia

Najnowsze informacje związane z Oddziałem Krakowskim, relacje z imprez: konferencje, seminaria, wycieczki techniczne, inne. Zachęcamy do udziału w naszych imprezach. Kalendarz imprez.


25.05.2020 Kraków

Egzaminy kwalifikacyjne w okresie trwania pandemii

Pamiętajmy, że w dalszym ciągu zalecaną formą kontaktu jest poczta elektroniczna lub rozmowa telefoniczna.
Osoby chcące poddać się egzaminowi kwalifikacyjnemu proszone są o kontakt telefoniczny (sekretariat: 12 422-58-04) lub mailowy (biuro@sep.krakow.pl). Otrzymacie Państwo szczegółowe informacje, w jaki sposób należy postąpić w zależności od wyboru trybu egzaminu: zdalnego „on-line” lub egzaminu z kontaktem osobistym w siedzibie Oddziału. Egzaminy kwalifikacyjne w siedzibie Oddziału będą przeprowadzane w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 14:00-16:00. Przy wyborze takiego trybu egzaminu, dla wspólnego bezpieczeństwa, należy bezwzględnie stosować zasady przeciwdziałania zakażeniu, obowiązujące w O/Kr SEP w okresie trwania pandemii COVID-19.


24.01.2020 Kraków

Spotkanie Noworoczne Aktywu O/Kr SEP

W restauracji Hotelu Qubus w Krakowie odbyło się Jubileuszowe 35 Noworoczne Spotkanie Aktywu Oddziału Krakowskiego SEP z Członkami Wspierającymi Oddziału. Spotkanie stanowiące okazję do podsumowania obchodów Jubileuszu 100 -lecia O/Kr SEP zaszczycili swoją obecnością: Z-ca Prezydenta M. Krakowa Bogusław Kośmider, prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego, były wiceprezydent M. Krakowa Tadeusz Trzmiel, były prezes SEP prof. Jerzy Barglik – aktualnie prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Mirosław Boryczko, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH prof. Ryszard Sroka, dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej prof. Adam Jagiełło, wiceprezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z Warszawy Pani Anna Wyroba, prezes Zarządu RK FSNT NOT Andrzej M. Kucharski, prezes honorowy Oddziału Nowohuckiego SEP kol. Józef Krzeczowski, kierownik biura LOK w Krakowie płk Marek Stasiak, redaktor naczelna czasopisma Energetyka i Biuletynu SPEKTRUM SEP Iwona Gajdowa oraz licznie przybyli przedstawiciele członków wspierających Oddziału Krakowskiego SEP.

relacja

spotkanie Noworoczne

[2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019]

INFORMACJE

Karta Zawodowa Inżyniera opis


Porozumienie z Euro-Centrum opis


Posiedzenia Zarządu O/Kr plan na 2021