Władze Oddziału Krakowskiego SEP - kadencja 2018-2022

ZARZĄD

Prezes:

Kol. Jan STRZAŁKA

rys

Wiceprezesi:

Krzysztof EBRO-PROKESZ

rys

Andrzej ZIARKOWSKI

rys
Prezes Honorowy: Kol. Janusz KŁODOS
Sekretarz: Kol. Maria ZASTAWNY
Skarbnik: Kol. Krzysztof EBRO-PROKESZ
Członkowie: Kol. Halina ARGASIŃSKA
Kol. Kazimierz BRZOZOWSKI
Kol. Zygmunt SALWIŃSKI
Kol. Jacek DUNIEC
Kol. Marian GONDEK
Kol. Ryszard GROCHOWSKI
Kol. Władysław ŁOZIAK
Kol. Zbigniew PORADA
Kol. Roman SOŁEK
Kol. Ryszard STOLARCZYK
Kol. Piotr MAŁKA
Kol. Maciej BURNUS

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Kol. Tadeusz WOJSZNIS
Członkowie: Kol. Marek FRĄCZEK
Kol. Ryszard RAŹNIAK
Kol. Marek REJMER
Kol. Wiesław ZARASKA

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący: Kol. Grzegorz SZCZEPANIEC
Członkowie: Kol. Franciszek GRUSZKA
Kol. Ireneusz ŁAPIŃSKI

KOMISJE ODDZIAŁU - PRZEWODNICZĄCY

Komisja Organizacyjna: Kol. Ryszard GROCHOWSKI
Komisja Kół: Kol. Marian GONDEK
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień: Kol. Roman SOŁEK
Komisja Finansowa: Kol. Ryszard STOLARCZYK
Komisja Młodzieży i Studentów: Kol. Władysław ŁOZIAK
Komisja Szkoleniowa: Kol. Maciej BURNUS
Komisja Uprawnień Zawodowych: Kol. Zygmunt SALWIŃSKI
Komisja Współpracy: Kol. Jacek DUNIEC
Komisja Realizacji Uchwał: Kol. Halina ARGASIŃSKA
Komisja Pomocy Koleżeńskiej: Kol. Kazimierz BRZOZOWSKI
Komisja Historyczna: Kol. Zbigniew PORADA

RADA NADZORCZA OŚRODKA RZECZOZNAWSTWA SEP

Przewodniczący: Kol. Janusz KŁODOS
Wiceprzewodniczący: Kol. Zbigniew PORADA
Członkowie: Kol. Piotr MAŁKA
Kol. Józef KRZECZOWSKI – O/NH SEP
Kol. Andrzej RUSIN

RADA NADZORCZA ds. KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH SEP

Przewodniczący: Kol. Krzysztof EBRO-PROKESZ
Członkowie: Kol. Wojciech GAŁDA
Kol. Ireneusz ŁAPIŃSKI
Kol. Andrzej SZLACHETKA

SEKCJE NAUKOWO-TECHNICZNE - PRZEWODNICZĄCY

Sekcja Elektroniki: kol. Wieslaw ZARASKA
Sekcja Energetyczna: kol. Zbigniew BISIKIEWICZ
Sekcja Trakcji Elektrycznej: kol. Waldemar ZAJĄC
Sekcja Instalacji
i Urządzeń Elektrycznych:
kol. Krzysztof WINCENCIK

Przedstawiciele O/Kr SEP do Rady Krakowskiej FSNT NOT

przedstawiciele: Marian Augustyn
Ryszard Grochowski
Roman Sołek
Jan Strzałka
Wiesław Zaraska
Piotr Małka

Przedstawiciele O/Kr SEP do Rady Nowosądeckiej FSNT NOT

przedstawiciel: Marek Aleksander

Logo iso Logo iqnet
Zarząd O/Kr

Kadencja 2018 - 2022

tablo 2020

Kadencja 2014 - 2018

foto

Kadencja 2010 - 2014

foto

Kadencja 2006 - 2010

foto