Rekomendacje SEP

Rekomendacja Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest wyróżnieniem potwierdzającym zdolność firmy do produkcji wyrobów i świadczenia usług w zakresie elektryki na wysokim poziomie technicznym i jakościowym.

Rekomendacje uzyskały firmy:


IGE+XAO Polska Sp. z o.o.

dla programu komputerowego wytwarzanego i rozpowszechnianego przez firmę IGE+XAO Polska Sp. z o.o. z Krakowa oraz objęcie tą rekomendacją najnowszych wersji tego programu - programów SEE Electrical
i SEE Electrical Expert.

Eksp. nr 01/08/13/Kr

logo IGE+XAO

ELEKTRICAL

W zakresie:
wykonywania i montażu instalacji elektrycznych, odgromowych i alarmowych,
wykonywania i montażu instalacji teletechnicznych, IT, CCTV i kontroli dostępu,
wykonywania i montażu instalacji światłowodowych, oraz
projektowanie instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych.

Eksp. nr 16/08/13/Kr

logo Elektrical

INFORMACJE

Zasady udzielania rekomendacji
Zasady


Wniosek o udzielenie Rekomendacji SEP
Wniosek