Publikacje

WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWO-PORADNIKOWE

Od kilku lat na rynku funkcjonują interesujące wydawnictwa książkowe, których współautorami są elektrycy, członkowie Oddziału Krakowskiego SEP. Zachęcając do zainteresowania tymi wydawnictwami, podajemy ich krótką charakterystykę:

"Wysokie napięcie w elektroenergetyce.
Wybrane zagadnienia i obliczenia"

Wydawnictwa AGH, 2020r.

Książka stanowi monografię, w której zamieszczono opis matematyczny prezentowanych zjawisk poparty przykładami rachunkowymi, które pozwalają na opanowanie treści oraz ich stosowanie w praktyce. Zawarty w treści książki materiał wykracza poza ramy programowe przedmiotu Technika Wysokich Napięć, dzięki czemu będzie ona przydatna w codziennej pracy projektantów specjalizujących się w projektowaniu elektroenergetycznych układów wysokiego napięcia.

więcej...

rys

"Elektryczny Lwów. Historia 1894-2019"

Staraniem Oddziału Wrocławskiego SEP przy wsparciu finansowym sześciu firm przemysłu elektrotechnicznego i energetyki ukazało się niezwykle interesujące i bogato ilustrowane wydawnictwo historyczne autorstwa inż. Andrija Kryżaniwskiego.
Książka stanowi pokłosie wieloletnich, szczegółowych badań Autora prowadzonych w archiwach Lwowa i Obwodu Lwowskiego. Ogromnym nakładem pracy odszukał on dziesiątki dokumentów, zdjęć i innych materiałów archiwalnych, które złożyły się na dokonanie pełnego opisu dziejów elektroenergetyki Lwowa i jego okolic. Autor opisuje w książce działalność wielu firm elektrotechnicznych oraz działalność znakomitych polskich energetyków oraz przemysłowców, związanych z historią miasta i regionu.

rys

"Źródła światła"

COSiW SEP, Warszawa 2013r.

W książce przedstawiono podstawowe procesy fizyczne wykorzystywane w elektrycznych źródłach światła, zasadę działania, konstrukcję, układy zasilające oraz podstawowe parametry elektryczne i eksploatacyjne wybranych typów źródeł światła.

więcej...

rys

Norma N-SEP-E-005:2013

COSiW SEP, Warszawa 2013r.

Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP wydał kolejną normę N-SEP-E-005:2013 poświęconą doborowi przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

więcej...

rys

Uaktualnione wydanie normy N SEP-E-001

COSiW SEP, Warszawa 2013r.

W ostatnich latach wycofano z katalogu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wiele norm IEC zastępując je normami wydawanymi przez CENELEC, a wiele norm IEC i CENELEC znowelizowano. Stąd konieczne stało się uaktualnienie normy N SEP-E-001. Postanowienia niniejszej wersji normy SEP oparto na dokumentach PN-IEC oraz PN-HD według stanu z września 2012 r.

więcej...

rys

"Instalacje elektryczne i teletechniczne"

Verlag Dashofer, Wyd. z 2001r. z bieżącą aktualizacją

Poradnik ten to nieodzowna pomoc dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, obliczaniem, budową oraz eksploatacją instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Znajdziecie tu Państwo przykładowe rozwiązania projektowe oparte na najnowszych Polskich i Europejskich Normach, ...

więcej...

rys

"Vademecum Elektryka"

COSiW SEP, Wydanie VI zaktualizowane 2016r.

Poradnik dla inżynierów, techników i studentów elektryków wszystkich specjalności pod redakcją Jana Strojnego.

więcej...

rys

"BHP w energetyce. Poradnik dla każdej firmy"

TARBONUS, Wydanie II, maj 2007r.

Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Krzyziaka. W 13-osobowym zespole autorskim znaleźli się Jan Strojny i Jan Strzałka jako autorzy rozdziału pt. "Eksploatacja w elektroenergetyce". Jest to jednotomowe wydawnictwo liczące 720 stron wraz z załącznikiem na płycie CD-ROM zawierającym wykazy przepisów prawnych z zakresu bhp i energetyki.

więcej...


"Elektroenergetyka"

TARBONUS, Wydanie II, 2011r.

Książka przeznaczona jest dla osób wykonujących czynności w zakresie obsługi, konserwacji , remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych, osób prowadzących eksploatację (uprawnienia do eksploatacji) oraz sprawujących nadzór i kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru).

więcej...

rys

"Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych"

Wydawnictwo TARBONUS, autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

Zasady działania, rodzaje zagrożeń i sposoby ochrony ludzi i urządzeń przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych, w tym oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ochrony przed szkodliwym promieniowaniem i zagrożeń związanych z występowaniem elektryczności statycznej.

więcej...

rys

PUBLIKACJE DOSTĘPNE DO ZAKUPU W BIURZE KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU SEP:

 1. Egzamin kwalifikacyjny D i E (w pytaniach i odpowiedziach z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych). Zeszyt: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty.
 2. Komentarz do Normy PN-IEC 60364 cz. 2 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" zeszyt nr 14, W-wa 2004
 3. Komentarz do Normy PN-EN 13201-1, 13201-2 zeszyt nr 17, W-wa 2007
 4. Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach D i E w zakresie elektroenergetycznym, cieplnym, gazowym, W-wa 2011
 5. Buczek K.: Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych, KaBe, Krosno 2016.
 6. Dyb J., Miś R., Zawadzki T.: Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych, KaBe, Krosno 2015
 7. Orlik W.: Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków, KaBe, Krosno 2015
 8. Orlik W.: Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach, KaBe, Krosno 2014
 9. Strojny J., Strzałka J.: Elektroenergetyka, TARBONUS, Kraków - Tarnobrzeg 2011
 10. Strojny J., Strzałka J.: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, TARBONUS, Kraków - Tarnobrzeg 2018
 11. Materiały Konferencyjne