Konkursy

ZAPOWIEDZI

Konkurs SEP na Najlepszy Pragram Komputerowy

Stowarzyszenie Elektryków Polskich corocznie organizuje "Konkurs na Najlepszy Program Komputerowy" opracowany przez uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Zgodnie z regulaminem, Konkurs jest rozstrzygany na szczeblu Oddziału SEP, gdzie należy złożyć wnioski w terminie do 31 marca każdego roku.
Corocznie, do Oddziału wpływa około 30 programów w kategoriach edukacyjnej i użytkowej. Laureatów konkursu wyróżnia się dyplomami okolicznościowymi i nagrodami rzeczowymi.
Regulamin Konkursu
Karta zgłoszenia


Ogólnopolski konkurs SEP na najlepszą pracę dyplomową w zakresie jakości i efektywnego użytkowania energii elektrycznej

Konkurs organizowany jest w ramach działań statutowych Polskiego Komitetu Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej SEP. Zgodnie z regulaminem na Konkurs mogą być zgłaszane prace dyplomowe wykonane w wyższych uczelniach w Polsce o tematyce bezpośrednio związanej z jakością i efektywnym użytkowaniem energii elektrycznej oraz ze sposobami i urządzeniami przeznaczonymi do ich poprawy.
Celem Konkursu jest popularyzowanie tematyki jakości i efektywności użytkowania energii w środowiskach naukowych i technicznych wyższych uczelni, oraz inspirowanie rozwoju prac naukowo - badawczych związanych z tą tematyką.
Regulamin Konkursu
Karta zgłoszenia


WYNIKI

Podsumowanie 23 edycji Konkursu na Najlepszy Program Komputerowy w Oddziale Krakowskim SEP 2018
czytaj...

Rozstrzygnięcie Konkursu na Najlepszy Program Komputerowy w Oddziale Krakowskim SEP 2017
czytaj...

Rozstrzygnięcie 21 edycji Konkursu na Najlepszy Program Komputerowy w Oddziale Krakowskim SEP 2016
czytaj...

Rozstrzygnięcie Konkursu na Najlepszy Program Komputerowy w Oddziale Krakowskim SEP 2015
czytaj...

Rozstrzygnięcie 19 edycji Konkursu na Najlepszy Program Komputerowy w Oddziale Krakowskim SEP 05.05.2014
czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę dyplomową magisterską obronioną na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK w roku 2012/2013. 27.05.2013
czytaj...

Rozstrzygnięcie Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową na Wydziałach EAIiIB i IEiT AGH w roku 2012/2013. 16.05.2013
czytaj...

Rozstrzygnięcie 18 edycji Konkursu na Najlepszy Pragram Komputerowy w Oddziale Krakowskim SEP. 06.05.2013
czytaj...

Rozstrzygnięcie 17 edycji Konkursu na Najlepszy Pragram Komputerowy w Oddziale Krakowskim SEP. 15.05.2012
czytaj...

Bliższe informacje: SEP - Oddział Krakowski
ul. Straszewskiego 28/8
31-113 Kraków
tel. (12) 422-58-04
e-mail: biuro@sep.krakow.pl